Etkinlikler / Satranç 


Satranç

Satranç Satranç; çocukta, düş gücünü, buluş yeteneğini, özgüveni geliştirir. Onu yeni sözcük ve kavramlarla tanıştırır. Çocuğa, dikkatli olmayı, zamanı ekonomik kullanmayı, öngörülülüğü, kapsamlı, bütüncül ve seçenekli düşünmeyi, sabrı, ölçülülüğü ve soğukkanlılığı, kurallara ve karşısındakine saygılı olmayı öğretir. Satranç eğitiminde amaç, profesyonel satranç oyuncusu yetiştirmek değil, çocukların oyun dünyalarına, satrancı son derece zevkli, eğlenceli bir etkinlik olarak sokmaktır. Basitçe satranç figürlerinin adlarını, yeteneklerini, oyun tahtasındaki yerlerini öğretmekle başlayan programımız, eğitim döneminin sonunda çocuğa, temel satranç prensiplerini kavratıp, karşılıklı satranç oynayabilecek beceriyi kazandırmakla hedefine ulaşmış olur.