Etkinlikler / Drama - Zerafet - Kil 


Drama - Zerafet - Kil

Drama, Kil Drama, Zarafet Drama, çocuğu geliştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Aynı zamanda yaratıcılığı destekleyen etkili bir yöntemdir. Drama çocuğun bir olayı, oyunu, yaşantıyı ya da herhangi bir temayı tiyatro tekniğinden yararlanarak, yaşayarak, canlandırmasını sağlayan ve eğitsel bir ortamda gerçekleşen eylemsel bir süreçtir. Aktif sanatla desteklediğimiz derslerimizde çocuklarımızın kukla, karagöz (gölge oyunu), pantomim sanatı ve doğaçlama teknikleri ile tanışmakta, sahne sanatlarını daha yakından tanımaktadır. Kil; çocukların duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimini olumlu yönde etkileyen, onları rahatlatan, sanata yönelik temel eğitim açısından önemli bir yere sahip bir malzemedir. Kil drama; bir öyküyü, bir konuyu ya da bir temayı canlandırdıktan sonra onu kille var etmek üzerine yapılan bir atölye etkinliğidir.