Etkinlikler / Sanat 


Sanat

Görsel Sanat Sanat insanın duygu ve düşüncelerini, somut materyallerle soyutlamasıdır. Yani kısaca kendisini ifade etmesi, bu ifade ediş ise özgün ve estetik öğeler içerir. Estetik algısı ve kaygısı insan için göreceli olabilecektir. Ancak özgürlük ilk ve en önemli unsur olarak karşımıza çıkar. Herkesin unuttuğu ancak, bir eğitimcinin asla gözden kaçırmaması gereken nokta ise çocuk ve sanat ilişkisidir. Bu doğuştan ve doğal bir gerçekliliktir. Evet, çocuk, yeryüzünün en özgün sanatçısıdır. Belki de bunu en iyi özetleyenlerden birisi olan Picasso, Leonardo Da Vinci’nin ki gibi ustaca resimler yapmaya başladı. Ancak “bir çocuk gibi resim yapabilmek için 45 yıl harcadım” diyordu ve gerçeğin ta kendisi Picasso’nun ifade ettiği şey... Çocuk yeryüzünün en özgün sanatçısıdır. Çocuk sadece an ’da kalır ve an ’da yaşar. Birbiri ardına gelen küçük zaman dilimlerinde hissettiği tüm güzellikleri en billur şekilde yaşama aktarır.